دنیا محل راحت و آرامش نیست …

🔹کسی که خیال کند در دنیا راحتی نصیبش می شود به خطا رفته است. مثل اینکه کسی خیال می کند می تواند زمستان را تنها با یک پیراهن به خوبی سپری کند. چنین کسی اصلا زمستان را نشناخته است. 🔹آنکه این نظام را آفرید قسم یاد کرد که اینجا جای آسایش نیست؛ 🔹یکی فشار مالی دارد، یکی فشار خانوادگی، یکی فشار سیاسی، یکی فشار اجتماعی، هیچ کس بدون فشار نیست… هرکس مشکلی دارد، آسایش در بهشت است! 🔹آدم باید خیلی عوامانه بیندیشد که خیال کند اینجا محل راحتی است. ❗️چنین کسی اصلا نمیداند این چند سال زندگی یعنی رنج! 🔹خدا قسم یاد کرده و فرموده است: “لقد خلقنا الانسان فی کبد” (همانا ما انسان را در رنج آفریدیم). منبع: سایت مدرسه سازان