✅ سیر و سلوک دربیان ” آیت الله فاطمی نیا “

🔹خيلي از جوانان از بنده سراغ استاد سير و سلوك مي گيرند، عزيزان من اين حرفها براي شما كمي زود است، بعضي ازجوانان هنوز در ابتدائيات مانده اند! هنوز با مادر و همسر و همكارش بلد نيست درست صحبت كند، آن وقت دنبال استاد هم مي گردد؟! 🔹جوان عزيز كه دنبال سير وسلوك هستي، از يقينيات شروع كن، ما خيلي يقينيات داريم، براي مثال مي دانيم غيبت، نگاه به نامحرم، آبروي مومنين را بردن، دروغ، تمسخر و…حرام است! خشم و غضب مانع كمال است؛ خوب بايد به اين يقينيات عمل كنيم! 🔹 آيت الله العظمي بهجت فرمودند از يقينيات شروع كنيد. اگر همين يقينياتي را كه مي دانيد عمل كنيد، نتيجه مي گيريد و ادامه ي راه برايتان روشن مي شود. منبع: سایت مدرسه سازان